пʼятниця, 2 лютого 2018 р.

СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

У статті висвітлені питання організації діяльності сучасного вчителя, педагогічна творчість та педагогічна майстерність вчителя, його саморозвиток та самоосвіта.
Ключові слова: педагогічна творчість, педагогічна майстерність, творча особистість, здобувачі освіти, самоосвіта.


Робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування в голови учнів готових знань. А щоб займатися творчістю, необхідно самому бути творчою людиною
В. Сухомлинський


Сучасне суспільство вимагає творчих особистостей із високим рівнем інтелектуального розвитку, креативних можливостей, здатних до створення та засвоєння інновацій у будь-якій галузі. Це завдання закладено насамперед в систему освіти, відповідно й сама система освіти потребує принципово нових підходів як до процесу навчання і виховання підростаючого покоління, так і до підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. [1]
У школі нині навчаються нові за типом мислення учні. Вони живуть в епоху інтернету і гаджетів, тобто педагоги сучасності працюють з «цифровими дітьми».
Тож яким сьогодні має бути вчитель? Які форми, методи, технології може обирати, щоб педагогічна діяльність була сучасною, щоб забезпечувала вимоги здобувачів освіти? Найперше вчитель має бути професіоналом. Професіоналізм є певним брендом сучасної освіти. Професіоналізм сприяє самореалізації педагогів, забезпечує якість навчально-виховного процесу, взаємодію з учнями, їх батьками та колегами. Сучасний вчитель має бути готовим до нових змін, і не лише бути готовим а й сам запроваджувати, нести, реалізовувати ці зміни.
Ще сучасний вчитель це педагог-новатор, який цікавиться сучасними нововведеннями та реалізує їх у своїй діяльності. Сьогодні говориться про академічну свободу – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом [2]. Вчителю потрібно довіряти, кожен керівник повинен знати, що вчителя не потрібно контролювати, що за будь-яких умов вчитель буде до уроку підготовлений, буде використовувати сучасні методи викладання, учні будуть зацікавлені уроком, батьки задоволені якістю знань учнів. При результативності роботи не буде потрібен контроль адміністрацій закладів.
Відповідно ст.54 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання.
Як говорив давньогрецький філософ Платон: «Майстрами не народжуються, ними стають». Дійсно, вчитель повинен постійно вдосконалювати свої професійні якості, підвищувати професійну майстерність. Сучасні форми підвищення кваліфікації мають досить потужній арсенал різнопланових форм. Це і традиційні форми підвищення кваліфікації при інститутах післядипломної педагогічної освіти, це навчання за індивідуальними планами, це очно-дистанційні курси, це дистанційні курси, тренінги, участь у різних семінарах, конференціях тощо. Сьогодні є можливість навчатися на дистанційних курсах одночасно в різних місцях, тим паче є курси безкоштовні, є платні, на будь-який вибір вчителя.
Вчитель сьогодення повинен займатися самоосвітою і вчити вчитися протягом життя і учнів. Розвиток науки та поява нових технологій завжди стимулювала педагога до неперервного навчання протягом усього свого професійного життя. Основним змістом самоосвіти є оновлення та вдосконалення знань, його умінь і навичок для досягнення бажаного рівня професійної компетентності.
Життя в умовах, що постійно змінюються, потребує від освітянина розв’язувати нові нестандартні проблеми. Ознакою часу є підвищена професійна мобільність. Нові завдання розвитку освіти визначають й особливі вимоги до особистості вчителя та його професійної компетентності. Вчитель сьогодення має постійно працювати над удосконаленням професійних компетентностей.
Також основою підвищення професійної компетенції педагогів є активізація їхньої пізнавальної діяльності. Спонукати педагогів до творчого пошуку, розвивати в них здатність працювати в команді, відстоювати своїх позиції, обґрунтовувати власну думку й толерантно ставитися до чужої
А ще у закладах освіти повинні бути створені умови для стимулювання творчого й професійного натхнення педагогів, створення умов для ефективної самоосвітньої діяльності. Адже краще працюється там, де є підтримка, де є команда, де реалізовуються спільні задуми.
Отже, сучасний педагог - це освічена людина, яка постійно розвивається, підвищує свій освітній і культурний рівні, здатна активно й творчо діяти, за потреби корегувати зміст професійної діяльності, бути постійним носієм сучасного, є конкурентоспроможнім, висококваліфікованим працівником, може генерувати ідеї, має кращі людські якості.
Використані джерела:
1.     Журнал «Практика управління закладом освіти» № 07, липень, 2016 р.
2.     Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 –VIII ст.1, 2, 37
3.     Журнал «Методист» №4, квітень 2017 р.

4.     Журнал «Заступник директора школи» №01, січень, 2018 р.

Поділитись в соцмережах

Facebook TwitterGoogle+ Vkontakte
Рекомендуем × +
СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
4/ 5
Oleh

12 Комент.

Залишити коментар.
Залишити коментар.
avatar
Ніколаєнко Василь
4 лютого 2018 р. о 22:52

Багато вчителів взяло участь в конференції. Це дуже добре, що в нас є віра в реформування освіти і створення нової української школи . Це спонукає до роботи . Але без зміни та підготовки вчителя реформа не відбудеться . І тут проблема особливо сільської школи , яка часто не те що не може провести конкурс на заміщення вакантної посади , а знайти потрібного спеціаліста . Ми забуваємо про те, що у нас не тільки діти нового покоління , а й молоді вчителі – це теж нове покоління . Що можемо ми запропонувати енергійним , креативним і розумним молодим вчителям : заробітну плату на рівні мінімальної, відсутність житла і побутових умов, надію на те ,що все це буде в майбутньому? Але вони нові. Вони хочуть жити і творити сьогодні. І це вже питання до влади.

Reply
avatar
Валентина
5 лютого 2018 р. о 11:40

Сучасний учитель - це творча особистість, педагог, який має значний професійний досвід; досконало знає свій предмет і методику його викладання; володіє високим рівнем культури; займається самоосвітою; справедливий і рівний у спілкуванні з усіма учнями; знає вірний вихід із будь-якої педагогічної ситуації і може подолати будь-яку складність як у навчанні, так і у вихованні школярів. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним… А який же випускник школи потрібен сьогодні, чи буде він потрібний державі? Чи здатна Нова школа, а відповідно, вчитель, виховати конкурентоспроможну особистість? Шановні колеги, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави.

Reply
avatar
Unknown
6 лютого 2018 р. о 06:40

Мені, як молодому спеціалісту, Ваша робота цікава та корисна. Адже сучасний вчитель – це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ та вихователь. Бажаю досягти успіхів у своїй практичній діяльності.

Reply
avatar
Постолюк Петро Іванович
6 лютого 2018 р. о 11:22

Розумію вибір теми повідомлення Вікторією Федосіївною, адже очевидно, що вчитель був, є і буде центральною фігурою в шкільному навчально - виховному процесі. Без гарного вчителя не буде й Нової української школи. І все ж, у великому списку професійно важливих якостей сучасного педагога, на мою думку,є кілька ключових. Самодисципліна, відповідальність, наполегливість, креативність... Саме ці риси вирізняють кращих і шанованих учителів нашого району, наших колег. Їх вихованці мають гарні знання, поважають учителя, працюють разом з ним.

Reply
avatar
Валентина
6 лютого 2018 р. о 11:23

Вікторія Федосіївна, Ваша тема надзвичайно актуальна.Питання, які Ви винесли на обговорення червоною лінією проходять через Новий закон про Освіту та стосуються кожного вчителя.
На жаль,сьогодні молодь не бажає працювати в школах. Дехто ще "тяжіє" до дошки з крейдою, думаючи. що цього досить. "Нас же навчили" - говорять вони.
Але більшість серед нас, вчителів, творчих. креативних, готових працювати у Новій школі. Бажаю всім нам творчих злетів, успіхів на освітянській ниві.

Reply
avatar
Постолюк Петро Іванович
6 лютого 2018 р. о 11:31

А ще є така закономірність: як тільки у молоді з'являється шанс заробити за місяць хоч трохи більше, ніж у школі, чи там на держслужбі, то їх як рукою змітає зі шкільної круговерті. Зараз це Польща, Чехія... Якщо держава й далі буде платити педпрацівникам смішну платню, то не дочекається суспільство ні нової школи, ні нового вчителя. Хоча визнаю, що в освіті все складніше, ніж "увечері гроші - зранку стільці". Значно складніше.

Reply
avatar
Марія Компанієць
9 лютого 2018 р. о 03:41

Я вважаю, що головною рисою сучасного вчителя є готовність до інновацій. Тільки так можна побу дувати Нову українську школу.

Reply
avatar
Межова Марія Іванівна
10 лютого 2018 р. о 09:26

Ми з Вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, будівниками Нової української школи.Отже, ми і повинні працювати так, щоб навчання стало радістю і задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні і вчителі, досягло гармонії.Очима дітей, сучасний вчитель - це той, який вміє зацікавити своїм предметом навіть найлінивішого учня.

Reply
avatar
Олена
11 лютого 2018 р. о 10:27

Низький статус учителя,мабуть, найгостріша проблема нинішньої української школи. Чи буде вона вирішена в майбутньому- залежить від багатьох чинників. Але як би там не було, вчитель повинен відповідати потребам сучасності, бути цікавим для кожного учня.

Reply
avatar
СВІТ
11 лютого 2018 р. о 12:19

Школа майбутнього - місце співпраці педагогів, дітей і батьків, де буде більше можливостей для самоосвіти та саморозвитку – як дітям, так і вчителям, де вчительська праця буде гідно оцінюватися, відповідно, професія вчителя посяде одне з найпочесніших місць. Школа майбутнього це школа, яка забезпечена сучасним лабораторним обладнанням, у якій вивчаються предмети, які стануть у пригоді в майбутній професії, і ті, до яких є нахил, а не всі 18, які вивчити просто неможливо А головне – дитині у школі має бути комфортно. Де усі предмети викладалися якісно на високому рівні. Де менше перевантажень і стресів, більше спілкування і розкритих потенціалів. Діти мають спілкуватися з учителями, як із друзями.

Reply
avatar
Вікторія Кислякова
11 лютого 2018 р. о 12:33

Дійсно, колеги, питання актуальні, однак ми сьогодні говоримо про те, що ми дійсно можемо зробити в наших умовах зараз. Якщо будемо чекати змін, то вони ніколи не прийдуть, або пройдуть мимо нас. Молодих вчителів потрібно берегти, створювати їм такі умови, від яких вони не відмовляться. Працюючи з молодими спеціалістами в Школі молодого вчителя бачу, що вони в нас усі творчі, креативні, алі їм потрібна постійна підтримка. Якщо молодий спеціаліст прийде в творчий колектив, він буде рости, якщо ж не буде підтримки, якщо він не буде бачити розвитку, він сам не ростиме. А питання побуту, матеріального забезпечення були постійно. Я сама жила три роки на квартирі в Злинці, частину коштів за квартиру оплачувала сільська рада, частину я доплачувала, і заробітна плата в мене була аж 90 грн. І в їдальні я не харчувалася. І Лозуватську ЗШ 10 років ходила пішки, 6 років пішки точно, бо тоді не було ще шкільних автобусів. І добиралися тоді з Виски 8 вчителів, і навіть ні в кого на думці не було щось говорити про підвіз. Дійсно зараз інший час. Всі ми змінилися. Хочеться, щоб вчительська праця цінувалася, щоб була підтримка держави, районної влади, просто громадськості, батьків, і щоб ми поважали одне одного. Однак перш за все треба змінюватися самому.

Reply
avatar
Вікторія Кислякова
11 лютого 2018 р. о 12:49

Дійсно, колего, Ви вказали на головні риси сучасного вчителя. На сьгодні вчитель має бути дуже відповідальною людиною, самоорганізованим та наполегливим, бо йому потрібно вчитися протягом життя. Сучасні технології так швидко сягнули вперед, що нам за ними треба вже поспішати. Ми формували дітям знання з того, чи іншого, а зараз маємо формувати компетентності, щоб дитина відчувала себе частиною цілісного світу. Мабуть, з часом зміняться і цінності. Мене батьки вчили не робити щось не так, бо що скажуть люди, а зараз я вчу свою дитину, що вона індивідуальність, що власне зовсім не важно, що будуть говорити люди. Вчителі мають вчити дитину бути самостійною, бути індивідуальною, і разом із тим працювати в колективі, бути лідером.
Ще хочу Вам, Петре Івановичу, подякувати за коментарі до статтей конференції. Ви найактивніший читач та дописувач. Дякую!!!

Reply